Flexpoint

Flexpoint
Naam: Erwin Vogelzang
Email: tmanneh@flexpoint.nl
Website: www.flexpoint.nl


Exceed expectations!
Dat is onze missie in twee woorden.

DE HELDERE KEUZES VAN FLEXPOINT
Hoe worden wij beter dan onze concurrenten? Door ons te beperken tot een aantal marktsegmenten. Wij doen niet alles, maar wat we doen, doen we goed. Door de heldere keuze om ons te specialiseren op een aantal marktsegmenten kunnen we uitgroeien tot de ultieme HR-dienstverlener in dat segment. Maar we gaan nog verder. Wij kiezen er ook voor om ons binnen de gekozen marktsegmenten uitsluitend te richten op de meest voorkomende functies.

Die keuze stelt ons in staat om sollicitanten en medewerkers gericht te zoeken, in te zetten en waar nodig op te leiden. Zo kan een medewerker binnen Flexpoint een carrièrepad afleggen. Dat mes snijdt natuurlijk aan twee kanten, want voor onze opdrachtgevers kunnen we dankzij deze keuze nog meer continuïteit garanderen in de levering van de belangrijkste functies.

Flexpoint concentreert haar dienstverlening rondom een drietal marktsegmenten;
* INDUSTRIE
* LOGISTIEK
* OFFICE

Dagelijks zijn meer dan 7000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers in België en Nederland. Door de veranderende arbeidsmarkt moeten we heldere keuzes maken om een vooraanstaande rol te verwerven als internationale HR dienstverlener. De eerste keuze die wij maken is om die vooraanstaande rol eerst en vooral op de arbeidsmarkt in België en Nederland te verwerven. Daar zijn we al sterk en daar kunnen we onze performance snel verbeteren. Hoe? Door simpelweg beter te zijn dan onze concurrenten. Wij zijn beter als we de verwachtingen van onze partners, medewerkers, opdrachtgevers en stafpersoneel overtreffen. En wij zijn ook beter als wij onze bedrijfscultuur versterken. Want dat is de basis van alles.

Lees meer in onze brochure 

DE SERVICE CONCEPTEN VAN FLEXPOINT
Flexpoint biedt haar diensten in Nederland aan door middel van een viertal serviceconcepten:

STAFFING
Via gespecialiseerde teams, met kennis van de lokale (arbeids)markt wordt de personele vraag van opdrachtgevers, zowel op tijdelijke als op permanente basis, ingevuld.

ON SITE SERVICES
“In huis” bij opdrachtgevers regelen wij vraagstukken rondom personele bezetting. De vraag kenmerkt zich veelal door grote volumes en een beperkt aantal specifieke functies. Onze service beperkt zich niet tot de flexfactor. Ook werving & selectie voor permanente functies, planning, managed services en HR advies maken deel uit van dit serviceconcept, dat is vastgelegd in het handboek RISK.

PROFESSIONALS
Binnen het Professionals label van Flexpoint worden professionals, interim specialisten en consultants ter beschikking gesteld voor middel- en senior posities in specialistische vakgebieden. De bedrijven die opereren onder het Flexpoint Professionals label, hebben ieder hun eigen identiteit en merknaam en bewerken de markt vanuit een eigen strategie. Tot het Professionals label behoort Trento Engineering, een technische kennisdienstverlener gespecialiseerd in het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen.

PAYROLLING
Bedrijven en organisaties werven, selecteren en begeleiden hun medewerkers zelf. Het overnemen van het juridisch werkgeverschap, ziekterisico en salarisadministratie is een essentieel onderdeel van deze dienstverlening, waarbij de nadruk ligt op een verregaande digitalisering van werkprocessen. Deze dienst wordt aangeboden door onze zusterorganisatie Easymatch.

MISSIE
Kort en krachtig is het onze missie om dé partner te zijn voor realisatie en behoud van werk door diensten te verlenen die constant de verwachtingen van onze partners overtreffen. Exceed expectations!

KERNWAARDEN
Flexpoint heeft een sterke bedrijfscultuur. Een cultuur die gevoed wordt door een drietal kernwaarden:

AUTHENTICITEIT:
het vermogen om in elke situatie te handelen vanuit de eigen persoonlijkheid, binnen de kaders zoals geschapen door het bedrijf. Geen rol spelen, maar jezelf echt laten kennen en open staan voor de ander.

ONDERNEMERSCHAP:
het inspelen op kansen in de markt, op een dusdanige wijze dat er waarde wordt gerealiseerd voor alle betrokken partijen.

RELATIEGERICHTHEID:
het voorzien in de behoeften van onze klantpartijen op gebied van werk, op een dusdanige wijze dat we hun verwachtingen overtreffen.

Contact met één van de Flexpoint vestigingen? Klik dan hier

Flexpoint Social:
Facebook 
Google+
Twitter
Pinterest 
YouTube