Missieburo Roermond

Naam: Frank Soeterik
Email: f.soeterik@bisdom-roermond.nl
Website: www.missieburo.nl


Is de werknaam van de Kerkelijke Stichting Missieburo Bisdom Roermond, opgericht op 12 juni 1980 en gevestigd te Roermond. De stichting verleent hulp en steun in de meest ruime zin van het woord bij de verkondiging van het geloof in missielanden waar ook ter wereld.

Bovendien geeft de stichting daadwerkelijke steun aan missionarissen en eigenlandse krachten, hetzij op geestelijk, hetzij op materieel of financieel terrein. Het Missieburo Roermond heeft een groepsbeschikking via het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en is aangewezen als ANBI.

Tevens heeft de stichting zich tot taak gesteld de missiegeest te bevorderen onder de mensen, in het bijzonder binnen het Bisdom Roermond.

Het Missieburo Roermond tracht haar doel te bereiken door onder meer nauw samen te werken met het Missiesecretariaat van het Bisdom Roermond, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle missieactiviteiten in het diocees. Verder door middel van het verspreiden van publicaties over onderwerpen met betrekking tot de universele verkondiging van het geloof. Via fondswerving worden financiële middelen bijeengebracht voor de realisatie van diverse projecten in de Missie.

Zowel alle Nederlandse missionarissen als alle eigenlandse priesters en zusters kunnen een beroep doen op het Missieburo.

Vanzelfsprekend moeten de projecten aan enkele criteria voldoen:

* Alle projecten moeten goedgekeurd zijn door de lokale bisschop of

diens plaatsvervangen

* De projecten moeten ten dienste zijn van de plaatselijke

gemeenschap

* Individuele hulp wordt door de stichting slechts in zeer |

uitzonderlijke gevallen gegeven

* Kleinschalige projecten genieten de voorkeur

* Een eigen bijdrage van de plaatselijke gemeenschap is vereist, in

welke vorm dan ook.

Sponsoring kinderen in de Missie

Kinderen zijn kwetsbaar. Door armoede, beperkt onderwijs, slechte gezondheidszorg en politieke onrust groeien kinderen in het zuiden op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missiebureau Roermond een adoptieprogramma aan.  Voor meer informatie kijk op www.missieburo.nl/adoptie.