MTB Maastricht

Naam: Marcel Jöris
Email: marcel.jöris@mtb-maastricht.nl
Website: www.mtb-maastricht.nl


MTB bemiddelt mensen vanuit diverse sociale regelingen naar werk. Daarnaast voert MTB voor de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen de Wet Sociale Werkvoorziening uit.

Over MTB
Mensen krijgen bij MTB de kans zich verder te ontwikkelen. Jarenlange ervaring is er opgedaan met mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een passende baan.

MTB is verdeeld over vier units die nauw op elkaar aansluiten. Iedere unit beheert haar eigen aandachtsgebied waarbij het draait om de juiste begeleiding van mensen naar werk. Deze units vertegenwoordigen de fasen waarin kandidaten verkeren. Via deze weg creëert MTB ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsplaatsen voor haar medewerkers en neemt daarbij haar verantwoordelijkheid om kandidaten te bemiddelen naar werk.

Zonder een goede samenwerking met opdrachtgevers en ondernemers kan MTB haar taak niet vervullen. Op basis van vraag en aanbod levert MTB personeel, diensten en producten die aan uw wensen en eisen voldoen.

MTB is een bedrijf dat mensen ontwikkelt. Wij hebben jarenlange ervaring in het werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Iedereen heeft talenten. Er is voor iedereen perspectief op zinvol werk. Daarom zetten wij niet de beperkingen van mensen voorop, maar hun mogelijkheden. Met tal van instrumenten brengen wij die mogelijkheden in kaart. We zoeken naar passend werk om deze optimaal te benutten. We begeleiden mensen en leiden ze op om hun mogelijkheden te vergroten. Zo kunnen ze op de arbeidsmarkt nieuwe stappen zetten.