Boumans & Partners Advocaten

Boumans Partners & Advocaten
Naam: Sandy Huijnen
Email: SandyHuijnen@boumans-adv.nl
Website: http://www.boumans-adv.nl


Mensen helpen. Dat is waar Boumans & Partners Advocaten voor staat.

Recht
Recht, en alles wat daar direct of indirect mee samenhangt, is een veelomvattende en complexe materie. Wie je ook bent, wat je ook doet, de invloed van recht is dagelijks van toepassing op ons doen en laten en we worden er op de een of andere manier allemaal wel een keer mee geconfronteerd. Ofschoon eenieder geacht wordt de wet te kennen – de realiteit schetst juist vanwege die omvang en complexiteit een tegenovergesteld beeld -, wenden we ons in geval van juridische vraagstukken of een geschil tot een specialist. Boumans & Partners Advocaten, gehuisvest op een fraaie locatie aan de Welterlaan in Heerlen, werkt met een team van specialisten dat vertrouwd is met de specifieke kennis van een groot aantal rechtsgebieden.

Boumans & Partners Advocaten is vanwege een laagdrempelig karakter makkelijk toegankelijk.
Iedereen, zowel ondernemer als particulier, kan er terecht voor de meest uiteenlopende juridische aangelegenheden. Juridische geschillen worden snel opgepakt en kordaat en correct afgehandeld. Kleinschaligheid zorgt voor korte lijnen en duidelijke communicatie. De cliënt staat immers centraal, te allen tijde. De combinatie van ervaring, expertise en gretigheid heeft geresulteerd in een dynamisch en enthousiast werkklimaat, waarin de advocaten – bijgestaan door de secretariaatsmedewerkers – elkaar voortdurend uitdagen en stimuleren. En aangezien rechtshulp voor iedereen betaalbaar moet zijn, hanteert Boumans & Partners Advocaten zeer redelijke tarieven.

Kortom, voldoende redenen om in geval van juridische vragen of een geschil vrijblijvend contact op te nemen met Boumans & Partners Advocaten. U kunt eveneens het antwoordformulier invullen of gewoon binnenlopen.

Missie & Werkwijze
De bedrijfsfilosofie van Boumans & Partners Advocaten is simpel en duidelijk: mensen helpen. Kleinschaligheid en laagdrempeligheid zijn daarin speerpunten. Er wordt gewerkt met een relatief jong en uitdagend team in een informele omgeving. Grofweg zoeken cliënten – particulier of ondernemer – hulp bij advies- of proceszaken. Als advocaat tracht je ze derhalve zo goed mogelijk te adviseren en deskundig bij te staan in een juridisch conflict. Het is ontzettend belangrijk dat een cliënt het gevoel heeft dat de advocaat onvoorwaardelijk aan zijn kant staat en hem volledig begrijpt. Tijdens een eerste gesprek wordt getracht door te dringen tot de kern en het daadwerkelijke probleem te signaleren. Daarbij is het zaak meningen en argumenten over te brengen en helder te krijgen.

Vervolgens wordt gezamenlijk gezocht naar de meest voor de hand liggende aanpak. Een pragmatische werkwijze maakt het bovendien mogelijk een geschil goed en snel buiten de rechtbank om te regelen. De cliënt heeft gedurende het gehele traject zijn eigen verantwoordelijkheid en gebruikt de advocaat niet als kapstok.

In een vroeg stadium wordt duidelijk gecommuniceerd hoe de betaling gaat plaatsvinden. Boumans & Partners Advocaten hanteert gunstige, inkomensafhankelijke tarieven. Alternatieve vergoeding is eveneens mogelijk, zoals kosteloze rechtshulp op bijstandsniveau of toevoeging op kosten van de staat.

Snel kennismaken?
YouTube

Contact met Boumans & Partners Advocaten:
Vestiging Heerlen:
Welterlaan 42 in Heerlen
T: +31 (0)45 – 571 45 76

Vestiging Maastricht:
Stationsplein 8P in Maastricht
T: +31 (0)43 – 711 5000

Online:
Website
E-mail: info@boumans-adv.nl
Boumans & Partners Advocaten is ook op Facebook te vinden